Sikkerhetshåndbok

9. Arbeidsprosedyrer – Felles

9.1 Løfteutstyr

Brukskontroll
Kranfører skal foreta en visuell kontroll av løfteutstyret før bruk. Utstyr som har feil og mangler kasseres. Kontroller at utstyret er godkjent/sertifisert for bruk og dokumentert.

Valg og bruk
Kranfører skal velge det løfteutstyret som er tilpasset de ulike bruksområdene og type løft, samt ihht til bruksanvisningen.

Oppbevaring
Løfteutstyr skal oppbevares i tråd med bruksanvisning, og på en slik måte at det ikke ødelegges/forringes.

Dokumentasjon og merking
Alt løfteutstyr skal ha synlig merking, være levert med samsvarserklæring og sertifikat/bruksattest. Dette skal oppbevares i maskinpermen.

Ved bruk av annet enn vårt eget løfteutstyr, skal kranfører forvisse seg om at løfteutstyret er godkjent/sertifisert for bruk. Så langt det er mulig bruk eget løfteutstyr.

 

9.2 Vedlikehold

Maskinfører skal ha kontroll på alle sertifikater/dokumenter for maskiner og løfteutstyr.

Man skal påse at bruk og vedlikehold utføres iht. instruksjonsbok.

Maskinrapport skal brukes for å dokumentere dette.

Maskinfører er ansvarlig for at maskinen er utstyrt med:

- Brannslukker
 - Førstehjelpsskrin
- Absorbent
- Gyldig attest på kran og løfteutstyr
- Stoffkartotek
- Vognkort og aktuelle dispensasjoner
- Oppdatert maskinperm
- Skademeldingsskjema

9.3 Arbeid i verkstedet

Skal du gjøre arbeid i verksted så gjør deg kjent med verkstedprosedyrer.

Det fins egne prosedyrer for risikoutsatte arbeidsoppgaver som f.eks varme arbeider, bruk av trykkluft og bruk av gass.

Arbeid i verkstedet skal avklares med verkstedansatte.

Maskiner og utstyr tilhørende verksted skal benyttes først etter at man har fått informasjon om bruken av utstyrer, farer og forhåndsregler, eller dokumentert opplæring, eller innehar nødvendig kompetansebevis (sertifisert).

9.4 Risikofylte arbeidsoperasjoner

Samløft
Ved samløft skal løftet være beregnet og SJA skal utføres.

Leder for løftet skal alltid utpekes.

Et samløft vil alltid stille store krav til både planlegging og ledelse av arbeidet. Det må derfor være en forutsetning at løfteleder sørger for at risikoer er tatt i betraktning på forhånd, med blant annet fastlegging av vekter og eventuelt tyngdepunkt.

Ved samløft skal kranenes løftekapasitet reduseres med minimum 15%, normalt 20%, men vurderes i hvert tilfelle.

Dersom prosedyrer eller kundekrav har andre krav om ytterligere reduksjon til løftekapasitet, skal dette følges.

Det skal tas hensyn til lastens utforming og vindpåvirkning under samløft.

 

Arbeid i høyden
Arbeid i høyden omfatter arbeid med ståsted på 2 meter eller mer over dekk. Fall til lavere nivå er en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker i arbeidslivet. Det finns derfor krav på at vi forebygger. Dette kan gjøres ved å bruke:

  • Stillas.

  • Stige som er sikret; Stiger som brukes til adkomst skal gå minst en meter forbi øvre nivå.

  • Lift.

  • Personkurv.

  • Fallsikringssele; selen skal festes i et egnet forankringspunkt som begrenser fritt fall fra ståsted til 2 m. Ved bruk av fallsikringsutstyr skal det alltid være minst 1 person tilstede i nærområdet som kan varsle og igangsette enkel redning ved ett eventuelt fall slik at man ikke utsettes for hengetraume.


Heising av gassflasker
Løfting av gassflasker har ført til mange ulykker og nestenulykker.

Gassflasker (fulle og tomme) må behandles med forsiktighet. De må ikke kastes, veltes eller utsettes for sterke støt eller slag. Beskyttelses hetten over ventilene må være på plass.

Under transport må flaskene plasseres og sikres slik at de ikke kan rulle, slås mot hverandre eller falle ned.

Løfting av gassflasker skal utføres ved bruk av løfteanordninger godkjent for denne type løft.Merking av arbeidsplass
Arbeidsplassen må ofte merkes for å hindre uvedkommende i og komme inn i arbeidsområdet.

Sperr av med fysiske sperringer som bukker, sperrebånd og/eller kjetting.

I utsatte tilfeller må man ha en vakt. Det er spesielt ved rotering av kranoverdel, hengende last og lasting/lossing som er det store faremoment.

Roterende gult lys er et godt supplement, og er standard utrustning på enhver kran når det gjelder å gjøre oppmerksom på at her foregår kranarbeid.

Ved arbeid i mørke, sørg for at arbeidsplassen er tilstrekkelig opplyst, enten med kranens eget arbeidslys eller med ekstra lyskilder.

For arbeid på eller langs vei må det merkes forskriftsmessig.

Arbeidstakere som utfører arbeid på vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.