Sikkerhetshåndbok

8. Sikkerhetsregler

SVING PÅ HODET FØR KRANEN

Sving på hodet før kranen svinges. Selv om arbeidsplassen er sjekket på forhånd, kan situasjonen endre seg mellom hvert løft.

 

 

 

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ MENNESKER

Sving aldri over personer på bakken.

 

 

 

 

 

VÆR VÅKEN – FORBLI VÅKEN

Hold folk vekk fra hengende last!

Ikke tillat personer eller utstyr å oppholde seg i området under eller rundt en hengende last.

SJEKK OM VEIEN ER KLAR FOR RYGGING

Få hjelp av en signalmann som kan se om området bak maskinen er klart for hindringer og/eller personer.

SIKKERHETSSYSTEM SKAL IKKE SETTES UT AV FUNKSJON

Overlastvern og sikkerhetsutstyr skal stanse farlige kranbevegelser, og varsle i tide slik at kranen ikke blir utsatt for overbelastning.

VÆR VÅKEN VED RATTET

Vær oppmerksom på hindringer under kjøring. Ta ikke sjansen på å kjøre mot en hindring over hodet eller ved siden. Ved kjøring i trange områder, sørg for å ha med en hjelpemann for å unngå kollisjoner og skade på maskin og/eller gjenstander.

LÅS SVINGEN PÅ OVERVOGNEN FØR FORFLYTNING AV KRANEN

Lås alltid svingen på overvogn før en forflytning av kranen påbegynnes. Bruk svinglåsen for å hindre sving.

SIKRING AV LAST

Sikre lasten slik at den ikke forskyver seg eller faller av under transport.

Lastsikringen skal minst tåle følgende:

  • Fremover: Hele lastens vekt.
  • Bakover: Halve lastens vekt.
  • Sideveis: Halve lastens vekt.

SE OPP FOR ELEKTRISKE LEDNINGER OG ANDRE LUFTKABLER

Høyspent:

Sikkerhetsavstand er 30 meter!

Nærmere enn 30 meter – kontakt netteier! Ved vurdering av avstand må det også tas hensyn til lastens størrelse og bommens rekkevidde.

Lavspent: (under 1000 volt)

Sikkerhetsavstand er 2.5 meter.

SJA skal alltid benyttes ved arbeid nær elektriske ledninger.

 

IKKE MISBRUK BOMMEN

Aldri trekk eller skyv med en bom. Bruk aldri bommen til å trekke sideveis eller som en rambukk. Kranbommer er ikke konstruert for belastning sideveis.

STROPP ETTER LØFTETS ART

Bruk nok lineparter på taljen til tunge løft og sjekk at alle stropper er festet riktig. For å oppnå maksimale løftekapasiteter må løfteblokken være utstyrt med tilstrekkelig antall parter på linen. Når man bruker en flerskåret talje må minst tre omdreininger på heisetrommelen være igjen.

Når stropper, rep og kroker etc. blir brukt, sørg for at de er skikkelig festet og sikret for å heve eller senke av lasten.

HOLD UTSTYRET RENT – FØLG INSTRUKSJONER

Følg alle instruksjoner og skiltanvisninger. Forstå hva de betyr og følg deres instruksjoner.

TØRK AV SMØREFETT OG SKITT

Hold skoene rene. Før man går inn i førerhytten, tørk av eventuell skitt eller smørefett fra skoene. Dette vil redusere mulighetene for at foten glir av kontrollpedalene, som igjen kan resultere i en ulykke.

HOLD ALLTID LASTEN UNDER FULL KONTROLL

Sjekk alle bremse-/låseanordninger før kranen betjenes. Utfør en bremsesjekk (hjul og sving) og sjekk alle låseanordninger på linen, stropper etc. før en arbeids -eller forflytningsoperasjon påbegynnes.

HÅNDTER ALDRI MER ENN EN LAST OM GANGEN

Løft kun én last av gangen. Løft ikke to eller flere separat stroppede laster på én gang, selv om samlet last ikke overstiger maskinens kapasitet.

KJENN BROENS VEKTBEGRENSNING FØR DEN KRYSSES

Sjekk maksimum tillatt vektbelastning på broer. Før broer krysses, undersøk om de vil tåle en last som er større enn maskinens vekt.

BENYTT HELT UTKJØRTE STØTTEBEIN OG BRUK SIKKERHETSLÅS

Benytt fullt utkjørte støttebein, sett i splinter og fjern all vekt fra maskinens hjul. Ved unntak bruk instruksjonsbokens anvisning.

SØRG FOR ET FAST UNDERLAG FØR LØFT FORETAS

Sjekk maskinens stabilitet før lasten løftes. Vær forsikret om at støttebein (eller hjulene hvis løft på hjul) står på fast underlag, at maskinen er i vannrett posisjon og bremser påsatt. Vær oppmerksom på kumlokk, kulvert, kai, kabelgrøfter og skråninger. Løft lasten litt klar av bakken og sjekk igjen stabilitet før løftet fortsetter.

DET ER MULIG Å BØYE STÅL MED BARE HENDENE

Ikke overskrid maskinens kapasitet. Ikke stol på maskinens tippestabilitet for å bestemme maksimum løftekapasitet. Ikke overstig de kapasiteter angitt på løftediagrammet i førerhytten, inkludert vektreduksjon for løfteutstyr (blokk, kule, løftekrok, jibb etc.).

BRUK SÅ KORT BOM SOM MULIG

Bruk så kort, og sterkest bomkombinasjon som mulig. Svingende laster i en lang line kan forårsake ustabile forhold og mulige strukturelle skader på bommen.

TILLAT ALDRI NOEN Å HAIKE

Tillat aldri noen å sitte på lasten, i kroker, stropper, topper etc.

SENK LASTEN FØR KONTROLLSPAKENE FORLATES

Forlat aldri maskinen med last hengende i kroken. Forlat aldri maskinen med hevet last, og hvis maskinen forlates senkes lasten til bakken og motoren stoppes før førerhytten forlates.

BEVEG DEG ETTER AT MASKINEN HAR AVSLUTTET SINE BEVEGELSER

Gå aldri av og på en maskin som er i bevegelse. Når du må gå av eller på, bruk/hold fast med begge hender og sørg for et skikkelig fot grep.

SIGNALER OG TEGN

Kjenn signalene. Standard hånd- og radiosignaler kan berge liv og last, se ”SIGNALSKJEMA FOR BRUK AV KRANER”.