Sikkerhetshåndbok

6. Sikkerhetsorganisjon

6 Arbeidsreglement - 1600

6.1 Ansvar

Styret og daglig leder har ansvaret for sikkerheten i bedriften. Daglig leder har ansvaret for opplæring og den daglige oppfølgingen.

Daglig leder, eventuelt i samarbeid med firmaets HMS/KS-leder, har ansvaret for sikkerhetskoordineringen mellom bedriften og andre.

Alle som arbeider for Nordic Crane Kynningsrud har ansvar for å medvirke til å holde et høyt sikkerhetsnivå og rette seg etter de lover, interne bestemmelser og pålegg, og bruke verneutstyr som til enhver tid er påkrevet og nødvendig.


6.2 Verneombudsordning

Verneombudene er de ansattes representanter i helse-miljø og sikkerhetsspørsmål. Verneombudet har i oppgave å påse at lovens og forskriftenes krav til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt og at arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres på en god måte i bedriften. Verneombud deltar fast i HMS/AMU møter, og skal utføre vernerunder i samråd med HMS ledere og ledere.

Verneombdsordning