Sikkerhetshåndbok

4. Sikkerhetsopplæring

Våre ansatte får en innføring i hvordan vi i Kynningsrud Nordic Crane jobber systematisk med HMS. Alle ansatte og innleide (som skal kjøre våre maskiner) skal gjennomgå innføringen før de blir sendt ut på oppdrag.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av vårt sikkerhetssystem, og oppdaterer våre ansatte ved endringer, gjennom HMS/AMU utvalg, ledere og interne kommunikasjonskanaler.

Våre ansatte vil bli pålagt å gjennomgå ekstra sikkerhetskurs i regi av kundekrav, interne krav og lovendringer.

Mobilkran hos Nordic Crane Kynningsrud