Sikkerhetshåndbok

2. Visjon og verdier

Alle medarbeidere i Kynningsrud Nordic Crane  er ansvarlig for å synliggjøre vår visjon og etterleve våre verdier.

GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Den som får være med å utvikle og modernisere samfunnet, opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

ÆRLIGHET i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.

LOJALITET til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og
beslutninger.

ENTUSIASME blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

HMS hos Nordic Crane Kynningsrud