Sikkerhetshåndbok

14. Handlingsplan – ulykke/brann

14.1 Brann

VARSLE
Varsle alle i området
Bruk manuell brannmelder der det fins
Meld fra til brannvesen – tlf 110

REDDE
Sørge for at alle kommer ut

SLUKKE
Slokk med brannslange evt. handapparat

Hold deg alltid orientert om:
Rømningsveier
Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Utfyllende branninstruks
Oppmøtested ved evakuering

Samme rutiner gjelder for andre grunner til evakuering. NB Vær forsiktig med å igangsette brannalarm ved mistanke om gasslekkasje. Alarmen kan utløse tekniskes installasjoner som kan gi gnist og antenne ved gass.

Se egne brann og evakueringsinstrukser på de ulike anleggene.


14.2 Ulykke med personskader

Skaff oversikt og vurder behovet for hjelp.

Ved alvorlig ulykke:
Sikre skadested og varsle nødetatene på 113.

Gi nødvendig førstehjelp.

Bli på stedet til ambulanse eller annet kyndig personell overtar.

Varsle etter kommunikasjonsplan.

Annen arbeidsulykke:
Sørg for eventuell førstehjelp.

Meld fra på arbeidsstedet/til nærmeste leder.

SIKRE - VARSLE - HJELPE

10.2 Arbeidsulykke-1600

14.3 Alvorlig ulykke - kommunikasjonsplan

Nærmeste leder

 1. Varsle daglig leder

 2. Varsle oppdragsgiver

 3. Vurdere å reise til ulykkes-stedet


HMS-leder

 1. Innhente informasjon

 2. Forberede rapportering

 3. Iverksette eventuell granskning

 4. Varsle vernetjeneste og eventuelt BHT


Daglig leder

 1. Forsikre seg om at myndighetene er/blir varslet

 2. Varsle HMS leder

 3. Varsle pårørende

 4. Reise til ulykkes-stedet

 5. Sørge for informasjon til styret


Media

All kommunikasjon med media skal kun gå via daglig leder!

VED ULYKKE MÅ DU INVOLVERE DEG I REDNINGSARBEIDET TIL NØDETATEN ANKOMMER.