Sikkerhetshåndbok

13. Verne- og sikkerhetsordninger

13.2 Brannslukningsutstyr

Brannslukningsapparat
Brannslukkingsapparater er plassert i over-/undervogn på alle kraner, i biler og våre depoter. Apparatet skal kontrolleres hvert år og være merket med gyldighetsdato.

Bruksanvisning er festet på beholderen. Brannvernutstyr skal aldri fjernes med unntak for bruk til brannslukking.

For å sikre at brannvernutstyret er tilgjengelig til enhver tid, er det forbudt å lagre noe som helst foran, eller på annen måte hindrer adgangen til brannvernutstyret.

Dersom brannslukkingsapparatet har vært brukt eller plomberingen av annen grunn er brutt, må du sørge for at apparatene blir etterfylt eller erstattet.

Ved transport av farlig gods skal der forefinnes ADR- utstyr.


13.1 Personlig verneutstyr (PVU)

Passende verneutstyr skal brukes avhengig av arbeidsoppgaven. For ute-personell skal vernesko, arbeidstøy, hjelm og vernebriller være fast utrustning. Verneutstyret skal være rent og i god stand. Løstsittende klær, halsbånd og ringer kan henge seg opp i utstyr og bør ikke benyttes.

Annet verneutstyr skal benyttes i den utstrekning arbeidets art gjør det nødvendig og/eller påbudt. Vernedatablad for et stoff vil gi opplysninger om nødvendig verneutstyr. Skitne klær skal ikke bæres i spise- eller oppholdsrom.  Dersom man har blitt tildelt et garderobeskap, skal arbeidstøy oppbevares i dette.

Hørselsvern
Bruk øreklokker og/eller plugger når du arbeider i støysoner. Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvernet. NB! LES MERKING!

Øyebeskyttelse
Bruk sveisemaske eller briller når du sveiser eller brenner. Bruk alltid vernebriller når det er fare for å få fremmedlegemer eller støv inn på øynene.

Stikkord: Sliping, rustbanking, boring, skjærebrenning, børsting, bruk av slagverktøy, skraping, arbeid med støvet materiell, acetylensveising.

Hjelm
Godkjent hjelm skal alltid brukes.

Vi skal alltid bruke hakestropp. Husk å sjekke utløpsdato på hjelmen.

Vernesko
Bruk vernesko eller støvler av godkjent type. Pass på at gripesålen ikke er nedslitt, eller at vernetå ikke "stikker frem".
PS! Alle former for tresko er forbudt.

Arbeidsklær
Det skal benyttes firmaets arbeidsklær som er tilpasset arbeidets art., og godkjent synlighet iht. EN ISO 20471. Det bør ikke brukes klær med «løse» lommer på utsiden som kan henge seg opp i ting.

Håndbeskyttelse
Bruk hansker mest mulig. Sveisehansker skal alltid henge på brennetralle. Når du behandler farlige stoffer eller væsker, bruk hansker godkjent til dette bruket. NB! LES MERKING!

Annet verneutstyr
Spesielt verneutstyr som sikkerhetsbelter, støttebelter, fallsikring, åndedrettsbeskyttelse og annet spesialutstyr skal brukes når arbeidsoppgaven tilsier det. Vær sikker på at du bruker utstyret riktig.

Vær forsiktig ved bruk av ringer, klokker og annet som kan henge seg fast.

PS! Varmt vann, damp eller pressluft skal ikke benyttes til rengjøring av klær, støvler eller sko før man har kledd av seg plagget som skal rengjøres.


13.3 Redningsutstyr

Ved ankomst til en oppdragsplass skal man gjøre seg kjent med hva som finnes av redningsutstyr på stedet.

En del bedrifter har obligatoriske sikkerhetskurs som må gjennomgås før oppdraget kan utføres, og hvor redningsutstyrets plassering og karakter blir forklart.

Førstehjelpsskrin finnes i alle kraner og lastebiler. Gi beskjed til nærmeste leder ved mangel.