Sikkerhetshåndbok

12. Arbeidsprosedyrer – Transport

12.1 Kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene skal etterfølges, og sjåførkort skal avleses.

12.2 Begrensinger på vekt, lengde og bredde

Det er begrenset hva veger og bruer tåler av belastninger. Derfor er det regler for hvor stor aksellast, totalvekt, lengde og bredde på kjøretøy.

Sørg for ikke å kjøre med overlast, og sjekk Veglistene over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

Leder/koordinator skal sørge for at du har med deg nødvendige dispensasjoner.

12.3 Sørg for å være riktig skodd

Sjekk at vogntoget ditt har gode nok dekk og nok kjettinger.

12.4 ADR

For å transportere farlig gods/ADR så må du ha ADR kompetansebevis og kjøretøyet skal være merket og ADR godkjent.

12.5 Lastsikring

Sørg for at lasten er forsvarlig sikret ihht gjeldende forskrifter.

Lasten skal være sikret slik at den ikke kan forskyve seg eller falle av.

Ved transport av betongelementer skal lasten alltid sikres med kjetting på minimum tre forskjellige steder.

Friksjonskraften øker med godsets vekt, men det gjør også treghetskreftene. Lett og tung last vil derfor begynne å gli på underlaget samtidig.

Vær oppmerksom på hva surrefestene på bilen tåler. Både styrken på kjetting, spennbånd og bilens festepunkter skal være dimensjonert for den lasten som sikres.

Ulike måter å sikre last på er låsing, stengning, surring eller en kombinasjon av disse. Klosser kan brukes for å stoppe rullende gods.


12.6 Trafikksikkerhet

Våre sjåfører skal bidra til økt trafikksikkerhet, minst mulig belastning på miljøet, og være gode forbilder i trafikken.

Kjør hensynsfullt, la mobilen hvile, følg trafikkreglene og hold avstand.

Brann i tunell; varsle via nødtelefon, forsøke å slukke brannen dersom omfanget ikke er for stort. Kom deg ut av tunnelen så fort som mulig - gå motsatt vei av røyken!

Økonomisk kjøring

  • Unngå unødig stans

  • Utnytt energien i kjøretøyet

  • Unngå overdreven bruk av gasspedalen, og slipp den i nedoverbakke

  • Unngå tomgangskjøring

  • Sørg for riktig trykk i dekkene og vedlikehold bilen


Rutinearbeid er vår farligste fiende! Sikre deg selv og dine kolleger ved å gjennomgå risikofaktorer.