Hopp til innholdet

11. Arbeidsprosedyrer – Lastebilkran

11.1 Generelt

Lastebilkran skal kun opereres av kvalifisert personell.

Kranfører skal forvisse seg om at utstyret er i brukssikker tilstand.

Det må være tilstrekkelig lys til at kranfører eller signalmann kan se lasten. Det skal alltid være visuell og/eller fortrinnsvis toveis kommunikasjon mellom kranfører og signalmann.

Kranfører skal ikke ha andre gjøremål som kan avlede hans oppmerksomhet mens han utfører kranoperasjoner.

Mobiltelefon skal ikke benyttes når det utføres løfteoperasjon.

Kranfører skal ikke starte bevegelse før signal er gitt eller hele lasten er innen synsvidde.

Styretau skal brukes for styring av lange, tunge eller vanskelige hiv.

Kranfører skal ikke legge fra seg kontrollen dersom det er last i kroken.

Kranfører har ansvar for at alle kranoperasjoner blir utført på en forsvarlig måte. Dersom der er tvil, skal kranfører nekte å løfte inntil sikre forhold er gjenopprettet.

Der andre kraner kommer inn i lastebilkranens arbeidsradius må det iverksettes tiltak mot fare for kollisjon. Tiltak som sektorbegrensning, kommunikasjon, kjøreplaner o.l. skal vurderes. Dokumenter tiltak og ansvar i en SJA.

11.2 Arbeidsprosedyre

Oppstilling
Underlagsputer skal alltid benyttes ved løft.

Underlaget for underlagsputene skal være sikret mot utglidning.

Støttebensputer skal ligge så rett og plant som mulig.

Sørg for stabilitet ved horisontal oppstilling og riktig innstilling og posisjon av støtteben. Sjekk at det er trykk på alle støttebein.

Sjekkpunkter før løfting
Kontroller at løftet er innenfor kranbilens lovlige løftekapasitet.

Kontrollere at sikkerhetsutstyr fungerer som det skal.

Riktig løfteutstyr til de aktuelle løftene.

Kontrollere at det som skal løftes er forsvarlig og lovlig anhuket.

Kontrollere/undersøke vindforholdene.

Er det tvil om/ved løfteoppdraget, skal oppdraget stanses og nærmeste leder kontaktes.

Sjekkpunkter under løfteoperasjonen
Tydelig kommunikasjon mellom kranfører og signalmann.

Det skal alltid være visuell og/eller fortrinnsvis toveis åpen radiokommunikasjon mellom kranfører og signalmann.

Ikke foreta løfteoperasjoner over personell.

Kontrollere at kranbilen fortsatt står like stødig.

Sjekkpunkter etter løfteoperasjonen
Etterbrukskontroll; Kontroller om løfteutstyret og kran fortsatt er i forskriftmessig stand.

Kjøring på vei
Sørg for at kranbilen er sikret for transport på vei og at kranen er helt pakket sammen. Kranbilen skal være utstyrt etter forholdene og sørg for gyldige dispensasjoner dersom det er nødvendig.

Farefulle momenter:
Ustabilitet. Ha fokus på underlaget. (Bæreevne/jevnhet).

Høy-/lavspentledninger i luft og i bakken. Husk minimum 30 m til høyspent.

Husk at plastputer er glatte mot snø. Bruk helst sand eller grus under.

Veiskuldre som ikke tåler belastningen av større kjøretøy.

Personer under hengende last.

Henvisninger:
Kranbilens instruksjonsbok

Kvalitetskontroll:
Løfteinnretninger skal være sertifisert og være merket med SWL eller WLL.

Daglig kontroll (maskinrapport) av løfteinnretning.